ANIMoACT & Partners 

Interculturele Communicatie I Omgaan met Agressie I Veiligheid

Ervaringen

De onderstaande foto's geven een goede indruk van de manier waarop wij werken.


Cursisten nemen persoonlijk de leiding over hun eigen leerproces. Zij bepalen zelf wat zij, wanneer en via welk weg willen leren. Cursisten gaan op zoek naar kennis waar zij zich in willen verdiepen, of die ze met vaardigheden eigen willen maken. Dat vraagt om een andere manier van denken.


Een interactieve training waarbij theater als middel wordt ingezet. Dat is toch fantastisch! In overleg, met jou als opdrachtgever, is dit mogelijk! Geen standaard training zoals die meestal verzorgd wordt, maar een geheel unieke manier van het overbrengen van informatie. De theoretische modellen worden namelijk gecombineerd met theater. Het is een hele actieve en 'entertainende' manier van het overbrengen van informatie. Het zorgt ervoor dat het publiek een actieve luisterhouding heeft en de informatie beklijft over het algemeen ook beter. Daarnaast is het zo dat het publiek actief betrokken wordt, waardoor de training zeer interactief is!


 

Het Japanse woord aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen.
Ai is Japans voor "samenkomen, samenbrengen", in aikido dikwijls vertaald als "harmonie".
Ki heeft meerdere betekenissen, waaronder: "energie".
Do tot slot, betekent: "weg" als in levensweg of morele methode. Het woord Do geeft aan dat de weg die bewandeld wordt (hoe je het aanpakt) belangrijk is, het is gebruikt in vele Japanse disciplines. Dat zijn dan zowel krijgskunsten zoals kendo of judo, maar ook de theeceremonie of Chado, Japanse kalligrafie of Shodo, en zelfs bloemschikken (soms Kado genoemd).

En dit is nu precies waar het om gaat bij interculturele communicatie: bewustwording van de basiswaarden van je eigen cultuur en herkenning van de basiswaarden ...