ANIMoACT & Partners 

Interculturele Communicatie I Omgaan met Agressie I Veiligheid

Training & Coaching

Deze op uw wensen afgestemde trainingen richt zich onder andere op:
het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen
bewustwording van eigen houding en gedrag in moeilijke en/of onveilige situaties
het kunnen toepassen van effectieve strategieën, zodat moeilijke situaties beheersbaar worden
het respectvol  kunnen aangeven van grenzen. diverse manieren van conflicthantering en communicatie.

- Mentale en Fysieke Weerbaarheid

- Communicatie

- Omgaan met emotie, agressie en gewild

- De-escalatie

- Interculturele communicatie- Opvang en nazorg

- Conflicthantering

- Geweldloos zelfverdediging

Agressieprotocol en teamafspraken (Agressiewijzer)

- Veilig op huisbezoek

- Ziektebeelden

- Assessment

- Spanningscontrole